DMS@MIT


Postupak potvrde dokumenata u programu prethodno je određen procesnim lancem izabranih potpisnika.
Potpisnik može u fazi potvrde dodati nove potpisnike koji nisu predviđeni u potpisnom lancu.

Potvrda dokumenata u programu moguća je za dokumente kao što su:
– Interne narudžbe
– Primljeni računi
– Putni nalog i
– Obračun putnih troškova

Potvrda tih tipova dokumenata tretira se kao pojedina opcija koja se uključi prema dogovoru i potrebi korisnika/poduzeća.


MIT_DMS